Tuyển dụng

Tuyển dụng

Văn phòng đại diện của Beptuchauau.org cần tuyển nữ nhân viên bán và tư vấn khách hàng tuổi từ 22-30 năng động, biết và có thể giao dịch được bằng tiếng đức